Lubomír Machá?, L. Ludvík: Voda, zem?, vzduch / ?ty?i ro?ní doby / Vít?zství ?ivota

 • Název Voda, zem?, vzduch / ?ty?i ro?ní doby / Vít?zství ?ivota
 • Autor Lubomír Machá? L. Ludvík
 • Vznik 1987–1988
 • Typ reliéf
 • Materiál d?evo
 • Stav dobrý, ulo?eno ve skladu Magistrátu m?sta Ostravy
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka a?koli v evidenci magistrátu nese název ?ty?i ro?ní doby (jako autora pouze L. Ludvíka), Machá? reliéf ozna?uje jako Voda, zem?, vzduch, soupis prací výtvarník? zase název Vít?zství ?ivota; dnes ulo?eno ve skladu Magistrátu m?sta Ostravy
 • Zdroj Katalog výtvarných um?lc? olomoucké oblasti. Olomouc 1989; Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1988. Praha [1989]
 • Sou?adnice 49.843426, 18.302079
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace restaurace hotelu Metropol
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek