Pavel Hanzelka: Motýl

 • Název Motýl
 • Autor Pavel Hanzelka
 • Vznik 1971
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj Ponzerová; eviden?ní karta um?lce v KGVU Zlín
 • Sou?adnice 49.814619, 18.342022
 • ?tvr? Radvanice
 • Lokalizace obchodní st?edisko na ul. Karvinská
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek