Jana Chrásková: Sv?t d?tí / Strom

 • Název Sv?t d?tí / Strom
 • Autor Jana Chrásková
 • Vznik 1975–1976
 • Typ mozaika plastika reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  hotovo ji? 1975, ale instalováno kv?li nep?ipravenosti stavby a? v následujícím roce; první monumentální realizace autorky; komise kolaudovala dílo s uznáním kvality; figury znázor?ující rodinu byly odstran?ny po p?evzetí objektu VŠB-TUO; reliéf restaurován autorkou a jejím man?elem Pavlem Chráskou v roce 2021

 • Zdroj ZAO Dílo; Akademická socha?ka Jana Chrásková. Keramická tvorba. Opava 1988
 • Sou?adnice 49.845000, 18.153497
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace atrium bývalé ZŠ Ludvíka Podéšt? (dnes Fakulty stavební VŠB-TUO)
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: man?elé Chráskovi p?ed opraveným reliéfem s prorektorem VŠB-TUO Františkem Kudou a iniciátorkou obnovy Evou Špa?kovou
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: p?vodní podoba reliéfu s figurální plastikou rodiny
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  popis: p?vodní podoba reliéfu s figurální plastikou rodiny
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula