Karel Št?tká?, Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?eny s ovocem a ?tená?ka / V lázni a Odpo?inek

 • Název ?eny s ovocem a ?tená?ka / V lázni a Odpo?inek
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel Št?tká? Kv?ta Kubátková Miroslav Kubátek
 • Vznik 1979–1980
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka navrhl Karel ?t?tká?, realizovali man?elé Kubátkovi; 2 rozm?rné reliéfy sou?ástí exkluzivních interiér? od architekta Václava ?afá?e, bezohledn? zni?ených p?i p?estavb? domu v 90. letech
 • Zdroj sd?lil Miroslav Kubátek; Vose?ková; Václav ?afá?. Interiérová tvorba. Ostrava 1986
 • Sou?adnice 49.835961, 18.290067
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace bývalý D?m krásy, Reální 2
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula