Jozef Jankovi?: ?ena p?ed zrcadlem

 • Název ?ena p?ed zrcadlem
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jozef Jankovi?
 • Vznik 1979–1980
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ reliéf
 • Materiál polyester pom?d?ný a pocínovaný
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?r 240 x 110 cm; sou?ástí exkluzivních interiér? od architekta Václava ?afá?e, bezohledn? zni?ených p?i p?estavb? domu v 90. letech
 • Zdroj Vose?ková; Jozef Jankovi?. Tvorba z rokov 1958?1997. Bratislava 1997
 • Sou?adnice 49.835878, 18.290046
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace bývalý D?m krásy, Reální 2
 • zdroj: archiv Jozefa Jankovi?e
 • zdroj: Vose?ková
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Jan Vose?ek