Vladimír Koštoval: busta Georgi Dimitrovova

 • Název busta Georgi Dimitrovova
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladimír Koštoval
 • Vznik 1972
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ busta plastika
 • Materiál bronz
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka na místo p?vodn? proponována stéla Práce a chléb Vladislava a Jana Gajdových, která byla následn? p?esunuta do atria domu slu?eb ve Vý?kovicích (viz heslo); ostravské bronzová kopie Ko?tovalovy busty realizována 1982?83, ale sama busta je star?í (sádrová busta v Muzeu um?ní Olomouc datována 1972)
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.835004, 18.287824
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed pr??elím p?ístavby Komer?ní banky z ul. Nádra?ní
 • zdroj: Vose?ková
  foto: Jan Vose?ek
 • zdroj: Vose?ková
  foto: Jan Vose?ek