Karel ?íhovský: d?licí st?ny

  • zdroj: ZAO Dílo
    datum: 70. léta 20. století
  • zdroj: ZAO Dílo
    datum: 70. léta 20. století