Konrád Babraj: Prométheus

 • Název Prométheus
 • Autor Konrád Babraj
 • Vznik 1979–1981
 • Typ plastika
 • Materiál laminát
 • Stav dobrý, nevhodn? zastín?no stromy
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka spolu s dal?ími Babrajovými pracemi p?vodn? zamý?leno p?ed závod 6 Vítkovických ?elezáren (tzv. jaderný výzkum), nakonec v?ak umíst?no p?ed hotel Atom; p?vodn? m?lo jít o abstraktní sochu na nám?t atomového slunce s pou?itím úryvku básn?, pozd?ji zm?n?no na figurální plastiku; socha m?la být odlita z bronzu, ale z d?vodu nedostate?né kapacity odlévacích závod? povoleno odlití z laminátu s p?ím?sí bronzového prá?ku; ??astná uvádí jako materiál bronz
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.803327, 18.251696
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?ed n?kdejším hotelem Atom (dnes Clarion Congress Hotel Ostrava)
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula