Vincenc Havel: Klement Gottwald

 • Název Klement Gottwald
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vincenc Havel
 • Vznik 1971
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál bronz
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka nahradilo jen o málo star?í památník s Gottwaldovou bustou, která byla následn? umíst?na v interiéru (viz heslo); slavnostní odhalení 19. 11. 1971; shodné s Havlovými bronzovými sochami Gottwalda v Opav? (1955) a Bohumín? (1971)
 • Zdroj fotoarchiv AMO
 • Sou?adnice 49.797117, 18.304660
 • ?tvr? Kun?ice
 • Lokalizace p?ed správní budovou Nové huti
 • popis: ze starého kalendá?e Nové huti