Bed?ich Votruba: Strom ?ivota

 • Název Strom ?ivota
 • Dílo zaniklé
 • Autor Bed?ich Votruba
 • Vznik 1967 (?)
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál kov
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková uvádí jako autora Bed?icha Vone?e, co? by mohlo ukazovat na Ludvíka Vone?e, ale jde o mýlku; archivní prameny (evidence výstavi?t?) dokládají autorství Bed?icha Votruby; rovn?? Vose?kovou uvád?ná datace 1967 je nejistá, nebo? je?t? na fotkách z po?átku 70. let objekt není p?ítomen
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.833010, 18.295030
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ?erná louka, mezi pavilonem G a správní budovou Parku kultury a oddechu