Miloslav Kade?ábek, Jaromír Jakeš, Miloslav Hájek: Shroma??ovací prostor s ?eckým ohn?m, ob?adním stolem a t?i plastiky pro Háj vzpomínek

 • Název Shroma??ovací prostor s ?eckým ohn?m, ob?adním stolem a t?i plastiky pro Háj vzpomínek
 • Autor Miloslav Kade?ábek Jaromír Jakeš Miloslav Hájek
 • Vznik 1981
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka autory architektonického návrhu architekti Jaromír Jake? a Miloslav Kade?ábek; t?i dekorativní pískovcové "kostky" patrn? p?vodn? zamý?leny jako ?ecké ohn?, ale pozd?ji rozmíst?ny jako dekorativní prvky po h?bitov? (dva v Háji vzpomínek, jeden u vrátnice, odkud byl po roce 2015 p?emíst?n k úst?ední komunikaci mezi hlavní branou a krematoriem)
 • Zdroj Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1981. Praha [1982]
 • Sou?adnice 49.830507, 18.310703
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace vsypová lou?ka s ob?adním prostorem, h?bitov na Slezské Ostrav?
 • popis: jedna z "kostek" v Háji vzpomínek
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: shroma??ovací prostor s ?eckým ohn?m a oltá?ním stolem
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: "kostka" u hlavní komunikace
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: "kostka" u hlavní komunikace
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: jedna z "kostek" v Háji vzpomínek
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: jedna z "kostek" v Háji vzpomínek
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek