Ji?í Babí?ek: Smrt

 • Název Smrt
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ji?í Babí?ek
 • Vznik 1964–1970
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál laminát
 • Stav odstran?no, dnes ve vlastnictví autora
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka komise zvlá?? ocenila kvalitu díla; p?vodn? zamý?leno v bronzu, ale nakonec provedeno z epoxidu prysky?ice; po?kozená plastika byla v listopadu 1999 namísto opravy p?edána zp?t autorovi (dnes na jeho zahrad? ve Vestci u Prahy); model hlavy (busta dnes ve sbírkách Ostravského muzea) je ji? na ilustra?ní fotce v ?asopise ?ervený kv?t 7/1964
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.832512, 18.311641
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace k?í?ení cest p?i stoupání k ob?adní síni (poblí? kolumbária)
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1999
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: Vose?ková
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Jan Vose?ek
 • zdroj: GVUO
 • zdroj: archiv GVUO
  datum: 1999
  foto: Hana ?íhalová
 • zdroj: archiv Ji?ího Babí?ka
  datum: 1999
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: GVUO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: detail poškozené sochy
  datum: 1999
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: archiv Ji?ího Babí?ka
  popis: dokon?ená socha v ateliéru
 • zdroj: archiv Ji?ího Babí?ka
  popis: opravená plastika na zahrad? autora