Josef Št?pánek, Rudolf B?eza: Pomník Petra Cingra

 • Název Pomník Petra Cingra
 • Autor Josef Št?pánek Rudolf B?eza
 • Vznik 1921
 • Typ památník reliéf
 • Materiál pískovec
 • Stav místy zv?tralé
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka ?asto chybn? jako auto?i uvád?ni Josef Bílek ?i Franti?ek Bílek (rovn?? Vose?kovou); autorem architektonického vzez?ení pomníku Josef ?t?pánek; p?vodn? na m?stském h?bitov? v Moravské Ostrav? (vedle rondokubistického krematoria); roku 1980 odborn? demontováno a p?eneseno na Slezskou Ostravu, (provád?l Karel Vávra); av?ak je?t? 1985 le?elo na h?bitov? rozlo?eno na jednotlivé díly, zarostlé vegetací; na p?elomu 80./90. let restaurováno Miroslavem Rybi?kou; kulturní památka
 • Zdroj ??astná; fotoarchiv AMO; ZAO Dílo (oprava a p?enesení památníku)
 • Sou?adnice 49.831334, 18.307690
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace areál h?bitova
 • P?vodn?
  28. ?íjna 2950/128, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní na starém m?stském h?bitov?
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní na starém m?stském h?bitov?