Václav Uruba: autobusová zastávka / Kosmonaut letící za sluncem

 • Název autobusová zastávka / Kosmonaut letící za sluncem
 • Autor Václav Uruba
 • Vznik 1974–1976
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál beton
 • Stav p?et?eno, zastín?no lavi?kou, ?ást reliéfu (slunce) zakryta plakátovací st?nou
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka kolaudováno v lednu 1977
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.839127, 18.296665
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace autobusová zastávka Nám?stí Jurije Gagarina (východní)
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: ZAO Dílo
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: zastávka b?hem dokon?ování