Gustav Kafka: busta Františka Sokola T?my

 • Název busta Františka Sokola T?my
 • Autor Gustav Kafka
 • Vznik 1. polovina 30. let 20. století (?)
 • Typ busta plastika
 • Materiál um?lý kámen (?)
 • Stav technicky dobrý, avšak nedokonale opraveno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka po roce 1991 hlava ura?ena; 1994 opraveno, av?ak jde o nedokonalou, naivní nápodobu; Vose?ková v soupise bustu uvádí, ov?em nesprávn? lokalizuje na Husovu ul. v Moravské Ostrav?, kde se ov?em nachází reliéf Sokola T?my od Franti?ka Paigera (viz heslo), zatímco v Radvanicích uvádí jen plaketu u Z?, kde je v?ak daná plaketa uvnit? Z? (viz heslo)
 • Zdroj fotoarchiv AMO; Poznej sv?j obvod. Obvod Ostrava 2. Ostrava 1978
 • Sou?adnice 49.815934, 18.335709
 • ?tvr? Radvanice
 • Lokalizace v par?íku u ZŠ Františka Sokola T?my
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: nová, um?lecky nezda?ilá busta
  datum: 1994
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní busta zni?ená vandaly po?átkem 90. let 20. století
  datum: 1991
  foto: Hana Kunzová