Pavel Chráska: ?ena – symbol ?ivota a zdraví

 • Název ?ena – symbol ?ivota a zdraví
 • Autor Pavel Chráska
 • Vznik 1983–1985
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka spolupráce Jana Chrásková; architektonická koncepce Renata Májková; kv?li nep?ipravenosti stavebního místa osazeno teprve 1987; sou?ástí zakázky také keramické ?ardiniéry u podchodu k obchodnímu centru Odra (viz heslo)
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.778332, 18.222024
 • ?tvr? Výškovice
 • Lokalizace p?ed okrskovým st?ediskem na ul. Lumírova
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek