Št?pán Mikula: Kv?ty míru / Jablo?ové kv?ty

 • Název Kv?ty míru / Jablo?ové kv?ty
 • Autor Št?pán Mikula
 • Vznik 1978–1984
 • Typ plastika
 • Materiál ?ula
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka práce zadána ji? 1978, ale hotova teprve 1983 ? komise v?ak nespokojena s detaily, úpravou povrchu a okolí, kolaudováno teprve po úpravách v lednu 1984; Mikula pov??en rovn?? architektonickou úpravou okolí (mramorové pruhy kolem plastiky vysypané mramorovou drtí)
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.777851, 18.224605
 • ?tvr? Výškovice
 • Lokalizace za bývalým obchodním centrem Odra
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek