Jan Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka

 • Název busta Tomáše Garrigua Masaryka
 • Autor Jan Gajda
 • Vznik 2008
 • Typ busta památník plastika
 • Materiál laminát (?)
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vzniklo náhradou za star?í, po?kozenou bustu, která byla renovována a umíst?na na schodi?ti radnice (viz heslo); roku 2018 spolu s p?emíst?ním radnice do jiného objektu p?est?hována i busta
 • Sou?adnice 49.787449, 18.163441
 • ?tvr? Polanka
 • Lokalizace p?ed ú?adem m?stského obvodu
 • zdroj: archiv Ú?adu m?stského obvodu Ostrava-Polanka
  popis: nové umíst?ní památníku
  datum: 2018
 • popis: p?vodní umíst?ní památníku
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?vodní umíst?ní památníku
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: starý památník Tomáše Garrigua Masaryka s bustou, která se dnes nachází uvnit? obvodního ú?adu
  datum: 1991
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: dnes ji? zrušený památník ob?tem druhé sv?tové války, který stával nedaleko Masarykovy busty (pam?tní desky dnes sou?ástí památníku ob?tem první i druhé sv?tové války na h?bitov?)
  datum: 1984
  foto: Hana Kunzová