Petr Gavlas: ?ivot t?lem proudící

 • Název ?ivot t?lem proudící
 • Autor Petr Gavlas
 • Vznik 2011–2012
 • Typ plastika reliéf
 • Materiál mramor jesenický
 • Stav posprejováno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka z Mezinárodního socha?ského sympozia Plesná 2011; dílo na hranici reliéfu a plastiky instalováno jako plastika na speciáln? zhotoveném betonovém podstavci
 • Zdroj Ná? obvod ozdobí t?i um?lecká díla talentovaných socha??. Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák, únor 2012 (?. 206)
 • Sou?adnice 49.833014, 18.256599
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace na za?átku sídlišt? Fifejdy ve sm?ru od kostela
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek