Pavel Drda, Martin Ceplecha: Na za?átku bylo kolo / V?deckotechnická revoluce / Letící

 • Název Na za?átku bylo kolo / V?deckotechnická revoluce / Letící
 • Autor Pavel Drda Martin Ceplecha
 • Vznik 1987–1990
 • Typ reliéf
 • Materiál laminát m??
 • Stav dobrý, nevhodn? obestav?no automaty na kávu
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry 210 x 260 (úst?ední kruh o pr?m?ru 190 cm); spoluautor Ceplecha p?izván Drdou v roce 1988 (z?ejm? jako pomocník p?i realizaci); oficiální zadání zn?lo V?deckotechnická revoluce, autor pojmenovává Na za?átku bylo kolo, spontánn? ozna?eno jako Letící
 • Zdroj ZAO Dílo; MEHE?OVÁ, Olga ? K?I?AN, Ji?í. Pavel Drda. S. l. 2004; Výtvarný generel stavby ? Knihovna V?B Ostrava (strojopis, archiv V?B-TUO); ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.831257, 18.162600
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace respirium 1. patra knihovny VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek