Svatoslav Böhm: kab?incový reliéf a prostorová komunika?ní grafika

 • Název kab?incový reliéf a prostorová komunika?ní grafika
 • Dílo zaniklé
 • Autor Svatoslav Böhm
 • Vznik 1969–1971
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ designový prvek reliéf
 • Materiál kab?inec
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka reliéf o velikosti 2,5 x 2,5 m tvo?ilo velké písmeno B; komunika?ní grafika spo?ívala v ozna?ení obchod? a jejich symbolech
 • Zdroj ZAO Dílo; Svatoslav Böhm. Grafický design a reliéfy. Krnov 2004
 • Sou?adnice 49.785330, 18.265381
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace n?kdejší objekt Budoucnosti na sídlišti Letišt?
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  popis: prodejna Budoucnost na vý?ezu z dobové pohlednice, v pop?edí reklamní plastika Lumíra ?merdy (viz heslo)
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Vít?zslav Šolek