Old?ich Fidrich: U?itelka s d?tmi / D?ti – mláde?

 • Název U?itelka s d?tmi / D?ti – mláde?
 • Autor Old?ich Fidrich
 • Vznik 1981–1991
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav otlu?eno v ?ástech obli?eje a holubice
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka výb?rové ?ízení na téma D?ti ? mláde? z roku 1981; a?koli schváleno k realizaci ji? roku 1982, vlastní realizace se protahovala jak z d?vodu pozastavení stavby a zm?ny projektu, tak i z d?vodu zpo?d?ní autora, který opakovan? posouval termín dohotovení plastiky; plastika byla dokon?ena a kolaudována po?átkem roku 1991, av?ak její osazení prob?hlo teprve v zá?í 1994, tedy 13 let po zadání akce!
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.788893, 18.269989
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace p?ed ZŠ U Haldy
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Old?icha Fidricha
  popis: model realizace