Št?pán Mikula: Pomník budování silnice Dopravoprojektem 1963–73

 • Název Pomník budování silnice Dopravoprojektem 1963–73
 • Dílo zaniklé
 • Autor Št?pán Mikula
 • Vznik 1973
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál beton bílý mramorová dr?
 • Stav odstran?no p?i rozši?ování silnice za ú?elem výstavby dálni?ního nájezdu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka sou?ástí zakázky na t?i podobné silni?ní pouta?e ? vedle pouta?e u Mariánskohorské ul. v Ostrav? vytvo?il Mikula rovn?? pouta?e v Hodo?ovicích u Frýdlantu nad Ostravicí a v Sobotín? u restaurace Na Sk?ítku
 • Zdroj ZAO Dílo; fotoarchiv AMO
 • Sou?adnice 49.846160, 18.266498
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace na ul. Mariánskohorské poblí? k?i?ovatky s ul. Spodní
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO