Václav Fidrich: Haví? / Uvítání do sídlišt?

 • Název Haví? / Uvítání do sídlišt?
 • Autor Václav Fidrich
 • Vznik 1979–1984
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec bo?anovský
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? ozna?ováno p?íslu?ností k ul. Tomkova, která v?ak v této ?ásti m?sta zru?ena p?i výstavb? dálni?ního nájezdu; u??í výb?rové ?ízení 1979
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.842116, 18.266278
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed okrskovým st?ediskem na ul. Hornopolní
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek