Pavel Vácha, Ivo Sýkora, Ond?ej Gavlas, Jan Czupryniak, Tomáš Cidlík: Poselství d?eva

 • Název Poselství d?eva
 • Autor Pavel Vácha Ivo Sýkora Ond?ej Gavlas Jan Czupryniak Tomáš Cidlík
 • Vznik 2012–2017
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo (topol)
 • Stav z p?vodních d?evo?ezeb z roku 2012 dochována jen jedna, nová d?evo?ezba z roku 2017 v pom?rn? dobrém stavu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  P?t d?evo?ezeb vzešlo z akce s názvem Poselství d?eva, konané 10.–14. 9. 2012, p?i ní? uvedení auto?i vytvá?eli z 3 m dlouhých a 1 m širokých kmen? topol? plastiky pro lesní školu (v?tšina prací m?lo spíš ?ezbá?ský ne? um?lecký charakter). Šlo o následující díla: Vácha: Rostlina, Sýkora: Vesnická ?ena, Gavlas: ?ena, Cidlík: Sedící filozof, Czupryniak: Myslivec se psem. Asi v roce 2018 byly ?ty?i ?ezby jako zchátralé odstran?ny a z?stala pouze práce Ond?eje Gavlase. Ji? v roce 2017 však do souboru p?ibyla nová ?ezba Pavla Váchy s názvem Rajská zahrada.

 • Zdroj ZAJÍC, Josef. Socha?i p?edstaví v B?lském lese díla zhotovená ze d?eva. Novinky.cz 13. 10. 2012; aktualizace sd?lil Pavel Kotala (zam?stnanec Lesní ?koly)
 • Sou?adnice 49.787421, 18.243208
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace zahrada objektu Ostravských m?stských les? a zelen?, s. r. o.
 • popis: celkový pohled na zahradu
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: Ivo Sýkora: Vesnická ?ena
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: Pavel Vácha: Rostlina
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: Pavel Vácha: Rajská zahrada
  datum: 2023
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Ond?ej Gavlas: ?ena
  datum: 2023
  foto: Jakub Ivánek