Miroslav Rybi?ka, Otto Cienciala: 3 reliéfy pro prodejny

  • popis: Otto Cienciala s jedním z reliéf? (Pastý?ka krav) v pozadí
    foto: Oskar Cienciala