Lumír ?merda, Bronis?aw Firla (?): ?ešení fasády

 • Název ?ešení fasády
 • Dílo zaniklé
 • Autor Lumír ?merda Bronis?aw Firla (?)
 • Vznik 1969–1970
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ designový prvek
 • Materiál b?idlice kov sklo
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka komise vyslovila uznání s koncep?ním zvládnutím celku; sou?ástí zakázky reklamní nápis, plakátovací st?na a ?e?ení fasády ? ta byla provedena jako vertikální reliéf z b?idlicového kamene a dopln?na nevelkým ?kv?tinovým? motivem z kovu (a skla?); asi ji? v 70. letech tato fasáda nahrazena oplechováním (kov na bázi kortenu), op?t s reliéfn? vertikálním ?len?ním; tato druhá fasáda byla odstran?na p?i oprav? kina v roce 2014 a nahrazena plochým ?e?ením st?ídajícím pouze ?erné a ?edé pásy um?lohmotného obkladu, navíc s designov? zcela nevhodným nápisem; ?merda, a? v archivních materiálech uvád?n jako jediný autor, dle vlastního vyjád?ení vytvo?il pouze neonový nápis nad vchodem a plakátovací st?nu s osv?tlením; autorství b?idlicového obkladu a kv?tinového útvaru nejasné, mo?ná dílo samotného architekta Firly
 • Zdroj ZAO Dílo; fotoarchiv AMO; sd?lil Lumír ?merda; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.788586, 18.227275
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace kino Luna
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: fasáda kina po dokon?ení (asi v roce 1970)
  datum: 1970 (?)
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: fasáda kina v 80. letech 20. století
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • popis: fasáda kina v roce 2013
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: sou?asná fasáda kina
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek