Barna von Sartory: Slune?ní brána

 • Název Slune?ní brána
 • Autor Barna von Sartory
 • Vznik 1993
 • Typ plastika
 • Materiál litina šedá
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?ry 520 x 500 x 140 cm; z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1993/94; plastika restaurována roku 2018 Janem ?nébergrem a Martinem Kubicou
 • Zdroj Mezinárodní sympozium prostorových forem. Ostrava 1995; ??astná
 • Sou?adnice 49.831240, 18.268468
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sad Milady Horákové
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2108
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: GVUO
  foto: Hana ?íhalová