Ji?í Babí?ek: Polopostava

 • Název Polopostava
 • Autor Ji?í Babí?ek
 • Vznik 1967–1972
 • Typ plastika
 • Materiál vápenec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka v roce 1968 komise povolila p?emíst?ní sochy v rámci areálu; kolaudace po p?emíst?ní teprve roku 1972 (za u?et?ené peníze z rozpo?tu na sochu m?lo vzniknout dal?í dílo do interiéru ?koly, av?ak ji? patrn? nerealizováno)
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Ji?í Babí?ek
 • Sou?adnice 49.794085, 18.228280
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?ed Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopkových
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: detail z p?edchozí fotky s plastikou a dekorativní st?nou v pozadí
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula