Antonín Gavlas: Hodiny / Krystaly

 • Název Hodiny / Krystaly
 • Autor Antonín Gavlas
 • Vznik 1995
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka sou?ástí reliéfu mechanismus s blikajícími zelenými a ?ervenými sv?tly, který ukazoval ?as (nyní patrn? ji? nefunk?ní)
 • Zdroj http://www.art-image.cz/REALIZACE.html
 • Sou?adnice 49.829278, 18.158162
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace hala v p?ízemí obchodnho bloku Fakultní nemocnice
 • popis: stav p?ed obnovou haly
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed obnovou haly
  datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • popis: situace po oprav? haly
  datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: situace po oprav? haly
  datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek