Aleš Vaší?ek, Jaroslav Matouš, Miloslav Koukolík: Uhelné sloje / Historie a sou?asnost ?ivota na nám?stí Republiky

 • Název Uhelné sloje / Historie a sou?asnost ?ivota na nám?stí Republiky
 • Autor Aleš Vaší?ek Jaroslav Matouš Miloslav Koukolík
 • Vznik 1983–1986
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál sklo ?ula ?erná
 • Stav špinavé, sv?tlo nefunk?ní
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka výb?rové ?ízení 1982?83; úst?ední horizontálu tvo?í sklo rubínové barvy, p?vodn? zezadu osv?tlované; v materiálech se hovo?í také o r??i z brou?eného skla, av?ak nejisté, zda nakonec realizována; st?na byla v minulosti dopln?na nápisem: ?Tato místa, kde stála ?achta ?alamoun, se stala v letech 1905, 1911, 1918 d?ji?t?m velkých zápas? ostravského proletariátu a v obdobích 1923?1927, 1930?1937 byla sv?dkem slavných vít?zství komunistické strany ?eskoslovenska?
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Oskar Cienciala
 • Sou?adnice 49.831198, 18.279305
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace podchod na nám. Republiky
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Podchody nám. Republiky Ostrava. Technická pr?vodka. Ostrava, s. d.
  popis: nápisová st?na b?hem dokon?ovacích prací