Osvald Labaj, Marie Krou?ková: reliéf

 • Název reliéf
 • Autor Osvald Labaj Marie Krou?ková
 • Vznik 1989–1991
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry 327 x 243 cm; komise uznala kvalitu díla; na samotném díle datováno ji? 1990 (z?ejm? dle vzniku návrhu)
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.830822, 18.280545
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace vstupní hala správní budovy ?SAD na Úst?edním autobusovém nádra?í
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek