Lumír ?merda: Sv?t v?dy / Kniha – zdroj poznání

 • Název Sv?t v?dy / Kniha – zdroj poznání
 • Autor Lumír ?merda
 • Vznik 1975
 • Typ reliéf
 • Materiál d?evo (limba)
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?r 100 x 500 cm; dílo p?vodn? umíst?no v ?editeln?, po oprav? interiér? v roce 2018 instalováno v p?j?ovn? knih
 • Zdroj D?ev?né reliéfy Lumíra ?merdy. Praha 1982
 • Sou?adnice 49.841016, 18.290985
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?j?ovna Moravskoslezské v?decké knihovny, Prokešovo nám.
 • datum: 2017
  foto: Ji?í ?i?ka
 • popis: sou?asné umíst?ní v p?j?ovn?
  datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Vladimír Vavrda
 • datum: 2014
  foto: Vladimír Vavrda
 • datum: 2014
  foto: Vladimír Vavrda
 • datum: 2014
  foto: Vladimír Vavrda
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
  datum: 70. léta 20. století