Ji?í Babí?ek: St?elci / Boj v kosmu

 • Název St?elci / Boj v kosmu
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ji?í Babí?ek
 • Vznik 1966–1967
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál beton
 • Stav odstran?no 1999
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka komise ocenila kvalitu výtvarného výsledku, t?eba?e k architektonické koncepci betonového panelu ve sklen?né plo?e m?la výhrady; barevná úprava betonu provedena patrn? a? roku 1969; poz?statky reliéfu uskladn?ny na zahrad? GVUO
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková; ??astná
 • Sou?adnice 49.835366, 18.288702
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace bo?ní fasáda bývalého Tuzexu na ul. Bankovní
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: GVUO
  popis: reliéf p?ed odstran?ním
  datum: 1999
  foto: Hana ?íhalová
 • zdroj: GVUO
  popis: demolice reliéfu
  datum: 1999
  foto: Hana ?íhalová
 • popis: ideální rekonstrukce reliéfu podle fotografie z roku 1999