Vladislav Gajda (?): strukturovaná st?na

 • Název strukturovaná st?na
 • Autor Vladislav Gajda (?)
 • Vznik 1981–1982 (?)
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál ?ula slezská
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka oblo?ení p?lkruhové st?ny r?zn? velkými kamennými kachli ve dvou barvách; o oblo?ení st?ny schodi?t? se hovo?í v souvislosti s realizací stély Práce a chléb Vladislava a Jana Gajdových, která byla realizována, ale nakonec p?emíst?na do atria domu slu?eb ve Vý?kovicích (viz heslo); zda byla reliéfní st?na Gajdovým dílem, nebo ji? byla sou?ástí architektonického zám?ru, není z pramen? jasné
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.835074, 18.287993
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace pr??elí p?ístavby Komer?ní banky z ul. Nádra?ní
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek