Milan Zezula: mozaika charakterizující práci závodu Elektrotelevizní slu?by