Vratislav Varmu?a: Pam?tní deska ob?tem komunistické totality

  • datum: 2015
    foto: Jakub Ivánek