Vladimír Navrátil: Kosmický v?k / Mírové vyu?ití atomové síly

 • Název Kosmický v?k / Mírové vyu?ití atomové síly
 • Autor Vladimír Navrátil
 • Vznik 1959–1963
 • Typ reliéf
 • Materiál beton
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vyrobeno z vibrovaného ?elezobetonu; komise zvlá?? ocenila um?leckou kvalitu díla
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.830441, 18.169356
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace hlavní pr??elí domu s restaurací Centrum, Alšovo nám.
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek