Augustin Handzel: pam?tní deska Josefu Chalupníkovi

 • Název pam?tní deska Josefu Chalupníkovi
 • Autor Augustin Handzel
 • Vznik 1931
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav díra v hlav? (prost?eleno?)
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pam?tní deska zakladateli Obecn? prosp??ného stavebního a bytového dru?stva ve Vítkovicích, který se stal pozd?ji posledním p?edvále?ným starostou Moravské Ostravy; slavnostní odhalení 31. 5. 1931
 • Zdroj Ponzerová; ??astná; up?esnil Zden?k Wludyka
 • Sou?adnice 49.798495, 18.255376
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace d?m ?. 9 na nám. Gen. Svobody
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek