Karel Vašut: busta Julia Fu?íka

 • Název busta Julia Fu?íka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel Vašut
 • Vznik 1959
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ busta plastika
 • Materiál bronz
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka autor dílo datuje 1959, ov?em odlití do bronzu se ?e?ilo je?t? dlouho poté (odlitek a? 1961, a?koli m?l být hotov ji? o rok d?íve); busta byla nejprve instalována na míst? Masarykovy busty p?ed ?kolou v Kun?i?kách a teprve pozd?ji p?emíst?na do Kun?ic
 • Zdroj ZAO Dílo; Karel Va?ut. Fren?tát pod Radho?t?m 2004; SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007; fotoarchiv AMO
 • Sou?adnice 49.798474, 18.303391
 • ?tvr? Kun?ice
 • Lokalizace p?ed u?ilišt?m Nové huti
 • zdroj: Karel Vašut. Frenštát pod Radhošt?m 2004
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: ?ervenec 1989
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula