Miroslav ?ehula, Václav Fidrich: Rozhovor / Dívka a Chlapec

 • Název Rozhovor / Dívka a Chlapec
 • Autor Miroslav ?ehula Václav Fidrich
 • Vznik 1986–1990
 • Typ plastika
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka plastika Václava Fidricha sou?ástí celkové úpravy p?edprostoru ?koly s lavi?kami a ka?nou od arch. Miroslava ?ehuly; výb?rové ?ízení 1986
 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová; ??astná
 • Sou?adnice 49.776146, 18.257424
 • ?tvr? Dubina
 • Lokalizace p?ed ZŠ Václava Koša?e
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: architektonická úprava p?edprostoru školy
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek