Vratislav Varmu?a: Škola – základ ?ivota

 • Název Škola – základ ?ivota
 • Autor Vratislav Varmu?a
 • Vznik 1991–1993
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka kruhový reliéf z kachl? o pr?m?ru 4 m; výb?rové ?ízení na téma Mír d?tem z let 1986?87 vyhrála Dagmar ?kopová, která v?ak v únoru 1991 ze zdravotních d?vod? od úkolu odstoupila, zakázka okam?it? p?i?knuta Varmu?ovi, který ji? v nových pom?rech vytvo?il reliéf s odli?ným nám?tem; ??astná s nejistotou p?ipsala Václavu Holubovi
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Vratislav Varmu?a; ??astná
 • Sou?adnice 49.780807, 18.248500
 • ?tvr? B?lský Les
 • Lokalizace hlavní pr??elí ZŠ Bohumíra Dvorského
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek