Antonín Ivanský: D?lník s kamenem

 • Název D?lník s kamenem
 • Dílo zaniklé
 • Autor Antonín Ivanský
 • Vznik 1981–1986
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál bronz
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka socha p?edstavuje symbol zalo?ení m?sta; p?vodn? m?lo být realizováno v kameni pro obvodní st?edisko Ji?ní Svahy, co? se neuskute?nilo z finan?ních d?vod?; 1986 instalováno v hornickém u?ili?ti
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.835691, 18.167973
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace interiér hornického u?ilišt? (dnes St?ední škola prof. Zde?ka Mat?j?ka)