Lukáš Dvorský: Památník ob?tem útoku 10. 12. 2019

 • Název Památník ob?tem útoku 10. 12. 2019
 • Autor Lukáš Dvorský
 • Vznik 2020
 • Typ památník reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  památník ob?tem st?eleckého útoku ze dne 10. 12. 2019; výtvarná sout?? na památník, v ní? druhou cenu získal návrh Lukáše Dvorského, doporu?ený k realizaci, se uskute?nila za?átkem následujícího roku a ji? v den prvního výro?í události (10. 12. 2020) byl památník slavnostn? odhalen

 • Zdroj https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemni-koncepce/architektonicke-souteze/pamatnik-obetem-strelby-v-poliklinice-fakultni-nemocnice-v-ostrave-dne-10-prosince-2019
 • Sou?adnice 49.827504, 18.161667
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace u chodníku v parkovém prostoru mezi tramvajovou zastávkou Fakultní nemocnice a poliklinikou
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: památník brzy po odhalení
  datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek