Milan Bu?ival: Keramický emblém u vchodu do prodejny Pramen

 • Název Keramický emblém u vchodu do prodejny Pramen
 • Dílo zaniklé
 • Autor Milan Bu?ival
 • Vznik 1968
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav zni?eno p?i p?estavb? nákupního st?ediska v 90. letech 20. století
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj MZA Dílo
 • Sou?adnice 49.875879, 18.258175
 • ?tvr? Pet?kovice
 • Lokalizace u vstupu do nákupního st?ediska v centru Pet?kovic
 • zdroj: archiv Ú?adu m?stského obvodu Ostrava-Pet?kovice