Jan Koblasa: Pocta Ptolemaiovi

 • Název Pocta Ptolemaiovi
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jan Koblasa
 • Vznik 1965 (?)
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ reliéf
 • Materiál ocel
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka kinetický reliéf z pozlacené oceli se svítícími ?árovkami v pozadí, které se otá?ely a vrhaly sv?tlo p?es kusy drátu zapu?t?né do zdi
 • Zdroj sd?lil Jan Koblasa
 • Sou?adnice 49.834500, 18.287668
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace n?kdejší kancelá? ?eskoslovenských aerolinek na náro?í ul. Nádra?ní a Um?lecká
 • zdroj: Státní oblastní archiv v Praze
 • zdroj: Státní oblastní archiv v Praze
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  popis: ?ást interiéru ?eskoslovenských aerolinií s reliéfem v pozadí
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: Státní oblastní archiv v Praze