Ji?í Vyvial: Liduška

 • Název Liduška
 • Autor Ji?í Vyvial
 • Vznik 2009
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo (dub)
 • Stav povrchov? zv?tralé
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj http://www.jirivyvial.cz
 • Sou?adnice 49.755569, 18.251689
 • ?tvr? Nová B?lá
 • Lokalizace atrium domu s pe?ovatelskou slu?bou B?lásek
 • foto: Ludmila Janoušková