Jaroslav Slavík: Kašpar

 • Název Kašpar
 • Autor Jaroslav Slavík
 • Vznik 2009
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo (dub)
 • Stav ?etné praskliny
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj http://www.rezbar-slavik.cz/
 • Sou?adnice 49.755568, 18.252006
 • ?tvr? Nová B?lá
 • Lokalizace atrium domu s pe?ovatelskou slu?bou B?lásek
 • foto: Ludmila Janoušková