Tomáš Bosambo: P?íprava

 • Název P?íprava
 • Autor Tomáš Bosambo
 • Vznik 2009
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo (dub)
 • Stav zv?tralé, ?etné praskliny
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj http://bosambo.cz
 • Sou?adnice 49.755679, 18.251534
 • ?tvr? Nová B?lá
 • Lokalizace dv?r domu s pe?ovatelskou slu?bou B?lásek
 • zdroj: bosambo.cz
 • foto: Ludmila Janoušková