Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka

 • Název busta Leoše Janá?ka
 • Autor Václav Uruba
 • Vznik 1977 (?)
 • Typ busta plastika
 • Materiál sádra
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka busta vznikla k výro?í 50 let od úmrtí Leo?e Janá?ka pro budovu bývalého sanatoria, kde hudební skladatel roku 1928 zem?el (koresponduje s ní pam?tní deska ve vstupním prostoru budovy); realizace spadá mo?ná do roku 1977, kdy komise posuzovala 5 sádrových model? busty Leo?e Janá?ka, které Uruba odevzdal odboru kultury Národního výboru m?sta Ostravy; iniciátorem realizace v?ak byla ?eskoslovenská filharmonie Ostrava; akce v následujících letech pokra?ovala zhotovením vápencové busty pro exteriér, která byla umíst?na p?ed M?stským ústavem národního zdraví (dnes p?esunuta p?ed Janá?kovu konzervato?, viz heslo)
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.834016, 18.277111
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace schodišt? ?editelství M?stské nemocnice na Fifejdách
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek